Oferta dla szkół na sprzęt komputerowy .

Vat 0%

Stawkę podatku w wysokości 0 proc. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla:

1) placówek oświatowych oraz

2) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania tego sprzętu placówkom oświatowym.

Taka uprzywilejowana, zerowa stawka VAT wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z ze zm.).

W przypadku dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych dokonujący takiej dostawy stosuje stawkę podatku 0 proc., jednak pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia, potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, wydanego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm.), a w przypadku pozostałych, ww. jednostek – dodatkowo posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówkom oświatowym.

Wykaz sprzętu komputerowego, którego dostawa jest opodatkowana stawką 0 proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, został ujęty w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

Są to:

  1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

  2. drukarki, skanery,

  3. urządzenia komputerowe do pisania brajlem (dla osób niewidomych i niedowidzących),

  4. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Elementy, które powinno zwierać zamówienie:
• nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego towary,
• numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola,
• nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała szkoła lub przedszkole,
• potwierdzenie organu nadzorującego, że zamawiany jest związany działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.
 

Typy zaświadczeń:
• zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola przedstawiają szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
• urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola przedstawiają szkoły i przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
• urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli przedstawiają szkoły i przedszkola niepubliczne.

Zastosowanie stawki preferencyjnej 0% dla dostawy sprzętu komputerowego do placówek oświatowych może budzić wątpliwości. Dlatego też podatnikom mającym zastrzeżenia zaleca się wystąpienie z wnioskiem o interpretację do urzędu skarbowego, szczególnie jeżeli chodzi dostawę niektórych urządzeń oraz dostaw na rzecz placówek, które nie są wprost wymienione w ustawie o VAT.

Zaświadczenie do pobrania.

 

Program Antywirusowy Arcabit Bezpieczna Szkoła został wyposażony w dwa silniki antywirusowe gwarantujące wykrywalność i skuteczność na najwyższym światowym poziomie potwierdzoną prestiżowym certyfikatem VB 100. Ponad dwukrotnie niższe wykorzystanie zasobów systemu pozwala na komfortową pracę nawet na słabszych maszynach przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ochrony. Od podstaw została stworzona cała sieciowa warstwa ochronna pakietu – monitor antywirusowy, skaner poczty, ochrona przeglądarki, kontrola rodzicielska, zapora.