Startuj z Asseco WAPRO – rabat dla nowo powstałych firm

Dla wszystkich przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Lub dla tych którzy wystartowali niedawno: 30% rabatu na dowolne oprogramowanie Asseco WAPRO

 

Regulamin promocji

  1. Organizatorem promocji „Startuj z Asseco WAPRO” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
  2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać nowo powstałe firmy w okresie do 12 miesięcy od daty rejestracji, wymagane jest okazanie wpisu do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  3. Promocja dotyczy firm, które po raz pierwszy decydują się na zakup oprogramowania Asseco WAPRO.
  4. Rabat obowiązuje tylko na oprogramowanie marki Asseco WAPRO.
  5. Warunkiem uzyskania rabatu 30% jest przedstawienie w momencie zakupu oprogramowania w Dziale Sprzedaży Organizatora lub u jednego z Partnerów lub Dealerów zaświadczenia wymienionego w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
  6. Promocji nie można łączyć z innym.
  7. Licencji zakupionej w ramach promocji nie można przekazać innemu podmiotowi przed upływem 12 miesięcy od daty zakupu.
  8. Promocja trwa od 2 stycznia 2015 roku do odwołania.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
  10. Oferta promocyjna jest dostępna na terenie całego kraju w sieci sprzedaży.